Skip to main content

EHBO post

Voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers is op het oude raadhuis een EHBO-post ingericht. Verder zijn drie mobiele teams (te voet) van EHBO’ers op de route aanwezig zijn. Deze zijn herkenbaar aan hun hesje.